Sucralose D-et, 0Kcal/Sachet

  

ดี- เอ็ด แมกซ์ (D-et® Max)

ดี-เอ็ด แมกซ์ คือ ซูคราโลส 100% เป็นสารให้ความหวานเข้มข้น
 • หวานกว่าน้ำตาลประมาณ 600 เท่า
 • เหมาะสำหรับโรงงานและอุตสาหกรรมอาหาร หรือการผลิตขนมเบเกอรี่ในปริมาณมากๆ เช่น ใช้น้ำตาลปรุงอาหารมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อครั้ง

ซูคราโลส คือสารให้ความหวานที่ไม่มีพลังงาน เพียงชนิดเดียว ในปัจจุบันที่ทำจากน้ำตาลเป็นสารตั้งต้น แล้วปรับโครงสร้างให้อยู่ในรูปที่ร่างกายย่อยไม่ได้ เหมือนที่ร่างกายย่อยเส้นใย(เซลลูโลส)ไม่ได้ ซูคราโลส จึง

 • มีรสหวานสะอาดใกล้เคียงน้ำตาล ไม่มีรสขมติดลิ้น
 • ใช้ปรุงอาหารร้อนบนเตาได้จริง
 • แต่ไม่ให้พลังงาน

ซูคราโลส เป็นสารให้ความหวาน ที่นิยมใช้ไปทั่วโลก และมีแนวโน้มถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมาตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับสารให้ความหวานอื่นๆ อาทิ ขัณฑสกร, อะซิซัลแฟม-เค, แอสปาร์แตม, ไซคลาเมต, ฯลฯ ทีมีปริมาณการใช้น้อย ไม่เพิ่มขึ้น หรือลดลง

ความนิยมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากซูคราโลสมีข้อดีเหนือกว่าในหลายเรื่อง อาทิ

 • รสชาติ,
 • ความง่ายในการใช้,
 • ความคงตัว (โดนความร้อนได้) ,
 • ข้อกฎหมาย(ได้รับอนุญาตให้ใช้ในหลายประเทศทั่วโลก)
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ
วัตถุให้ความหวานที่ไม่มีพลังงานชนิดต่างๆ
ไซคลาเมต
( แป้งหวาน) *
*เป็นสารต้องห้าม
ห้ามผลิต ห้ามจำหน่ายในไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และหลายประเทศทั่วโลก

ราคาต่ำ (เมื่อเทียบปริมาณความหวานกับราคาน้ำตาล)
ขัณฑสกร
( ดีน้ำตาล )
ราคาถูกมาก (เมื่อเทียบปริมาณความหวานกับราคาน้ำตาล)
แต่มีปนรสขมแบบโลหะ
อะซิซัลแฟม-เค ราคาต่ำ (เมื่อเทียบปริมาณความหวานกับราคาน้ำตาล)
แต่มีปนรสขมแบบโลหะ
แอสปาร์แตม ราคาต่ำ (เมื่อเทียบปริมาณความหวานกับราคาน้ำตาล)
แต่มีปนรสเฝื่อน, ปรุงอาหารร้อนบนเตาไม่ได้
และห้ามใช้ในผู้ป่วยฟีนิลคีโตนูเรีย
หญ้าหวาน
( สตีวิออลไกลโคไซด์ )
มีหลายเกรด เกรดดีจะมีราคาสูง (เมื่อเทียบปริมาณความหวานกับราคาน้ำตาล)
แต่มีปนรสขมชัดเจนแบบหญ้า
ซัพพลายยังมีความไม่แน่นอน
ซูคราโลส รสชาติใกล้เคียงน้ำตาล
ไม่มีรสขมติดลิ้น
ปรุงอาหารร้อนบนเตาได้
ราคาปานกลาง (เมื่อเทียบปริมาณความหวานกับราคาน้ำตาล)

ภาษีความหวาน*

* จัดเก็บตาม ปริมาณน้ำตาล

ภาษีความหวานที่กำลังจะมีผล โดยจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมกับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลตั้งแต่ 6 กรัมขึ้นไป ต่อ100 มิลลิลิตร ในอัตราร้อยละ 20-25 ของราคาขายปลีก ทำให้ผู้ผลิตอาหารต่างเริ่มทยอยปรับสูตรอาหารให้มีปริมาณน้ำตาลน้อยลงและทดแทนด้วยสารให้ความหวาน โดยมี ซูคราโลส เป็นตัวเลือกแรกที่ผู้ผลิตหลายแห่งเลือกใช้ เนื่องจาก

คลิกสั่งซื้อ
ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) ขนาดทดลอง 100 กรัม
ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อปรับสูตรอาหารรองรับภาษีความหวาน
 1. ให้ความหวาน แต่ไม่มีน้ำตาล
  ภาษีความหวาน จริงๆแล้วเป็นการจัดเก็บตาม ปริมาณน้ำตาล
  ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) ให้ความหวาน แต่ไม่เพิ่มปริมาณน้ำตาล
 2. มีรสหวานสะอาด เทียบเคียงน้ำตาล
  สารให้ความหวานอื่นๆมักมีรสเจือขม เช่น
  • ขัณฑสกร หรือ อะซิซัลเฟมเค มีรสปนขมแบบโลหะ,
  • แอสปาร์แตม มีรสปนขมเฝื่อน,
  • หญ้าหวาน มีรสปนขมแบบหญ้า ฯลฯ
 3. ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารหลากหลายชนิดทั่วโลก
  สารให้ความหวานบางชนิด ยังคงเป็นสารต้องห้ามในบางประเทศ เช่น
  • ไซคลาเมต เป็นสารต้องห้ามในหลายประเทศในเอเชีย ฯลฯ
 4. ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำตาลของสินค้าได้
  ที่ความหวานเท่ากัน ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) มีราคาต่ำกว่าน้ำตาล
 5. เพิ่มมูลค่าให้อาหาร ยกระดับให้กลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
  เนื่องจาก ดี-เอ็ด แมกซ์ ให้ความหวานแต่ไม่มีน้ำตาล ไม่ให้พลังงาน ใช้ทำอาหารสุขภาพได้หลากหลาย เช่น
  • อาหารพลังงานต่ำ สำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก
  • อาหารน้ำตาลน้อย สำหรับผู้รักสุขภาพ, ผู้หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำตาล, หรือผู้ป่วยเบาหวาน
  • อาหาร low-carb สำหรับผู้เพาะกาย สร้างกล้าม
 6. ใช้ปรุงหรือผลิตอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงๆได้
  การใช้ แอสปาร์แตม มีข้อจำกัดคือ ห้ามใช้ปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูง แต่ ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) ไม่มีข้อจำกัดนี้
 7. ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิต
  ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) ใช้ในปริมาณน้อย ละลายน้ำได้ดี ไม่ต้องต้มนาน จึงประหยัดค่าเชื้อเพลิงการปรุงได้มาก
 8. ช่วยประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร
  ไม่ต้องเสียเวลาในการต้มหรือปรุงอาหาร เพื่อละลายน้ำตาลปริมาณมากนานๆ
 9. ขนย้ายและจัดเก็บง่าย ประหยัดพื้นที่
  ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) หวานกว่าน้ำตาลมาก จึงใช้ในปริมาณน้อย ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อย ขนย้ายง่าย
 10. ดูแลรักษาง่าย
  ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) มีความคงตัวในความร้อน สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิห้อง และไม่ดูดความชิ้น จึงเก็บรักษาง่าย เพียงเก็บในที่ร่มและแห้ง

 11. ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณน้ำตาล
  การใช้น้ำตาลเป็นสารให้ความหวานเพียงอย่างเดียว จะมีความเสี่ยงจากราคาน้ำตาลที่ผันผวนเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณน้ำตาลขาดตลาด การใช้ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) จะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

หากท่านต้องการซื้อ ดี-เอ็ด แมกซ์ เพื่อการผลิตอาหาร กรุณาติดต่อ
บริษัทยูซิงจำกัด โทรศัพท์ 0-2433-7317 หรือ อีเมล์ถึงเรา

คลิกสั่งซื้อ
ดี-เอ็ด แมกซ์ (ซูคราโลส) ขนาดทดลอง 100 กรัม
ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อปรับสูตรอาหารรองรับภาษีความหวาน


 
  บริษัท ยูซิง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 136/10 ซ.บางขุนนนท์20 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ 10700
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546143451          
โทรศัพท์: 0-2433-7317, 063-964-9244          โทรสาร: 0-2433-7316
เสนอแนะความเห็นของท่าน | สอบถาม | แจ้งปัญหาเวบไซต์ | ซื้อขายเชิงพาณิชย์