ดี-เอ็ด แมกซ์ (D-et® Max)

บรรจุ 1,000 กรัมต่อถุง จำนวน 2 ถุง

เหมาะสำหรับผู้ผลิตอาหาร ซึ่งใช้น้ำตาลจำนวนค่อนข้างมาก หลายร้อยกิโลกรัมต่อเดือน (หวานเทียบเท่าน้ำตาล 1,200 กิโลกรัม)