Sucralose D-et, 0Kcal/Sachet
แปลงปริมาณน้ำตาลในสูตรอาหารเดิม เป็นปริมาณ ดี-เอ็ด
ปริมาณน้ำตาล  ถ้วยตวง ช้อนโต๊ะ ช้อนชา (รับเฉพาะเลขจำนวนเต็ม)
กับ
ถ้วยตวง ช้อนโต๊ะ ช้อนชา