ดี-เอ็ด (D-et®)

บรรจุ 500 กรัมในถุงพลาสติก

เหมาะสำหรับการปรุงอาหารจำนวนมาก (1/4 ช้อนชา หวานเทียบเท่าน้ำตาล 2 ช้อนชา)