ดี-เอ็ด (D-et®)

แบบซอง บรรจุ 100 ซองต่อกล่อง

(หนึ่งซอง หวานเทียบเท่าน้ำตาล 2 ช้อนชา)